Charter over de Bescherming van het Privé Leven


Waarom een ​​charter over de bescherming van het privé leven?


Dit charter wordt gepubliceerd om u duidelijk te informeren over de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt door het bedrijf Mobelsa.

In dit charter vindt u in detail hoe u op elk moment kunt ingrijpen in het beheer van uw persoonlijke gegevens en welke controles er zijn om een ​​strikte naleving van de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen.

De bepalingen van dit charter zijn voornamelijk van toepassing op communicatie (e-mail, telefoon, post en fax) van Mobelsa.


Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers, gebruikers en klanten


1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:

Mobelsa SA

Saragossi Rino

Valkenlaan 39

B-1410 Waterloo

Tel: +32 (0)2 354 15 73

Fax: +32 (0)2 351 18 22

Mobiel: +32 (0)495 18 88 15

Email: rsaragossi@mobelsa.be

BTW BE 0450 921 128

Alleen deze persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens heeft toegang tot de persoonsgegevens van bezoekers, gebruikers en klanten.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De persoonsgegevens van bezoekers, gebruikers en klanten worden gedefinieerd als:

- Contactgegevens zoals postadres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, faxnummer, enzovoort.

- Informatie met betrekking tot uw beroep, interesses, enzovoort.

3. Deze persoonsgegevens worden met name verzameld dankzij:

- Contactformulieren op de Mobelsa bedrijfswebsite.

- Voor brieven, e-mails, telefoontjes en faxen die bezoekers, gebruikers en klanten kunnen maken om in contact te komen met het bedrijf Mobelsa.

- Acties waarvoor Mobelsa informatie opvraagt ​​(bijv. Voor een offerte of factuur, voor het goed onderhouden van projecten, etc.)

4. Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens:

Door Mobelsa verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om te reageren op verzoeken van bezoekers, gebruikers en klanten of om te voldoen aan nieuwe wettelijke verplichtingen met betrekking tot de diensten die al aan klanten zijn geleverd.

De persoonsgegevens die u aan Mobelsa communiceert, worden niet gedeeld met andere organisaties of andere bedrijven. Mobelsa is daarom de enige ontvanger van uw persoonlijke gegevens.

Mobelsa verkoopt of verhuurt nooit adreslijsten aan externe adresmanagers. Persoonlijke gegevens worden daarom behandeld als vertrouwelijke informatie.

5. Duur van bewaring van persoonsgegevens:

De bewaartermijn van persoonsgegevens is gelijk aan de tijd die nodig is om te reageren op verzoeken van bezoekers, gebruikers en klanten of om te voldoen aan nieuwe wettelijke verplichtingen met betrekking tot de diensten die al aan klanten zijn geleverd.

6. Toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens:

Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt met toestemming van bezoekers, gebruikers en klanten die akkoord gaan met dit charter via een selectievakje in de contactformulieren.

Bezoekers, gebruikers en klanten hebben het recht om te verzoeken de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

Ze hebben ook het recht om toegang te vragen tot hun persoonlijke gegevens en om een ​​kopie te vragen.

Ze hebben ook het recht om de rectificatie, wijziging of verwijdering van hun persoonlijke gegevens te vragen.

Voor al deze verzoeken moeten ze het verzoek indienen bij de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens per post, e-mail of via de formulieren die hiervoor zijn voorzien op de Mobelsa-bedrijfswebsite: de formulieren gdpr.

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens verbindt zich ertoe om binnen de wettelijke termijn van 30 dagen aan verzoeken te voldoen.

Bij het niet naleven van het beheer van persoonsgegevens of het niet opvolgen van verzoeken tot beperking, verzet, recht op toegang, rectificatie, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens, bezoekers hebben gebruikers en klanten het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit.

7. Cookies:

Wanneer u de bedrijfswebsite van Mobelsa bezoekt, worden "cookies" op de harde schijf van uw computer geplaatst. Voor meer informatie: Zie de Cookieverklaring.

Scroll to top