Formulieren voor de Verwerking van Persoonsgegevens


Toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens


  Ik ga ermee akkoord per post, telefoon of e-mail gecontacteerd te worden om geïnformeerd te worden over nieuwe diensten, promoties of evenementen van Mobelsa*:
  JaNee


  Recht op toegang, wijziging, verwijdering of beperking van het gebruik van gegevens


   Ik wens niet langer op de hoogte te worden gehouden van aanbiedingen en diensten.Ik wens toegang te krijgen tot gegevens over mij en een kopie te ontvangen.Ik wil gegevens over mij verwijderen.Ik wil gegevens over mij corrigeren (geef in het opmerkingenveld aan welke gegevens u wilt corrigeren).Ik wil het gebruik van gegevens over mij beperken voor de noodzakelijke doeleinden, zoals voor het beheer van een contract dat ik met u heb en voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.Ik wil in contact worden gebracht met de functionaris voor gegevensbescherming (geef in het opmerkingenveld het onderwerp van uw verzoek aan).

   Scroll to top